Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 12 maart 2019
1.
Bezoek aan Londen inzake Brexit van Kamervoorzitter in IPU-verband (o.v.)

De Kamervoorzitter doet mondeling verslag van haar bezoek aan het Britse parlement op 26 februari 2019 inzake de Brexit.

2.
35.084 (Verzamelwet Brexit)

Inbreng voor het verslag

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel plenair te behandelen op 19 maart 2019.

3.
Questionnaire 31st Bi-annual Report COSAC

De commissie bespreekt de ambtelijk voorbereide questionnaire en stemt - met een aanpassing - ermee in.

4.
Werkbezoek Parijs, 13 en 14 maart 2019

De commissie bespreekt het werkbezoek aan de commissie voor Europese Zaken van de Franse Senaat en aan de OESO op 13 en 14 maart 2019 voor.

5.
21.501-02, AG

Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake verslag Raad Algemene Zaken van 19 februari 2019; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

De commissie neemt kennis van het verslag van de RAZ van 19 februari 2019.

6.
21.501-02, AH

Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake geannoteerde agenda informele Raad Algemene Zaken van 11 en 12 maart 2019; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

De commissie neemt kennis van de geannoteerde agenda van de informele RAZ van 11 en 12 maart 2019.

7.
21.501-02, AI

Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken van 19 maart 2019

De commissie neemt kennis van de geannoteerde agenda van de RAZ van 19 maart 2019.

8.
Mededelingen en informatie

Het lid Lintmeijer (GL) geeft aan interesse te hebben voor de IPC Toekomst van Europa op 1 en 2 april 2019.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman