Korte aantekeningen vergadering Commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 19 maart 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E180035 - Gewijzigd voorstel voor een verordening inzake het Asielagentschap van de Europese Unie

-
Inventarisatie onderwerpen voor het MO met de staatssecretaris van J&V

De commissie verzoekt de mogelijkheid te onderzoeken het mondeling overleg met de staatssecretaris van J&V over GEAS uit te bereiden tot anderhalf uur. Daarbij kunnen ook dossiers zoals de Europese grens- en kustwacht en de terugkeerrichtlijn aan de orde komen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren