Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 9 april 2019
1.
34952

Brief van de minister voor BHO inzake modeltekst investeringsakkoorden; Investeren in Perspectief – Goed voor de Wereld, Goed voor Nederland

De SP-fractie besluit bij nadere overweging geen inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.
De brief wordt verder voor kennisgeving aangenomen.

2.
Commissievoorstel 'EU-China - A strategic outlook'

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van de SP (Overbeek).

3.
Terugkoppeling NAVO Parlementaire Assemblee - DSC Visit en Viering 70 jaar NAVO

Het lid Van Kappen (VVD) geeft een terugkoppeling van zijn deelname aan het DSC Visit van de NAVO Parlementaire Assemblee in Honolulu op 19 t/m 21 maart , en op 3 en 4 april aan de viering van 70 jaar NAVO in Washington.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk