Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 14 mei 2019
1.
32.317, JY

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Justitie en Veiligheid over het verslag JBZ Raad 7-8 maart 2019; JBZ-Raad

De commissie besluit de brief d.d. 2 mei 2019 van de minister van J&V (EK 32.317, JY) voor kennisgeving aan te nemen.

2.
35.000 VI, Q

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van JenV inzake de halfjaarlijkse stand van zaken van toezeggingen die door de bewindspersonen aan de Eerste Kamer zijn gedaan; Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2019

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden tot de volgende commissievergadering.

3.
E180019 - VN Migratiecompact

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt op 21 mei 2019 geleverd door de leden van de PVV-fractie (Van Hattem) en de SP-fractie (Overbeek).

Toezegging T02669 blijft vooralsnog gehandhaafd als openstaand.

4.
Evaluatie conceptlijst met vragen en aandachtspunten t.a.v. uitvoerbaarheid

De commissie heeft - gelet op de beperkte wetgevingsagenda - geen input m.b.t. de conceptlijst met vragen en aandachtspunten t.a.v. de uitvoerbaarheid.

De commissie gaat akkoord met het voorstel om de conceptlijst met vragen en aandachtspunten bij de beoordeling van uitvoerbaarheid op te nemen in de reeds bestaande lijst met "Aandachtspunten voor de wetgevingskwaliteit" en deze mee te geven aan de nieuwe Eerste Kamer.

De commissie heeft op dit moment geen behoefte aan een hernieuwde evaluatie over één jaar.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren