Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissies Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Justitie en Veiligheid (J&V) van 14 mei 2019
1.
32.317, JX

Brief inzake de politieke dialoog tussen de Eerste Kamer en de Europese Commissie over het Achtste voortgangsverslag over de totstandbrenging van een echte en doeltreffende Veiligheidsunie (COM(2017)354); JBZ-Raad

Inbreng voor een nadere politieke dialoog met de Europese Commissie wordt op 21 mei 2019 geleverd door de leden van de PVV-fractie (Van Hattem).

2.
35.000 VI, Q

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van JenV inzake de halfjaarlijkse stand van zaken van toezeggingen die door de bewindspersonen aan de Eerste Kamer zijn gedaan; Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2019

De commissies besluiten naar aanleiding van de reactie op het halfjaarlijkse toezeggingenrappel (EK 35.000 VI, Q) toezegging T02382 als voldaan te beschouwen. De commissies besluiten voorts de toezeggingen T02568, T02569 en T02573 als openstaand te blijven beschouwen en de deadline voor deze toezeggingen te verschuiven naar 1 juli 2019.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren