Korte aantekeningen vergadering commissies Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Justitie en Veiligheid (J&V) van 21 mei 2019
1.
32.317, JX

Brief inzake de politieke dialoog tussen de Eerste Kamer en de Europese Commissie over het Achtste voortgangsverslag over de totstandbrenging van een echte en doeltreffende Veiligheidsunie (COM(2017)354); JBZ-Raad

Inbreng voor een nadere politieke dialoog met de Europese Commissie over het Achtste voortgangsverslag over de totstandbrenging van een echte en doeltreffende Veiligheidsunie (COM(2017)354) wordt geleverd door de leden van de PVV-fractie (Van Hattem)


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren