Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 28 mei 2019
1.
35.193, A

Gezamenlijke mededeling EU-China: een strategische visie (JOIN(2019)5)

De commissie besluit de brief van de regering van 15 mei jl. voor kennisgeving aan te nemen.

2.
35.207, A

Kamerbrief aan de Eerste Kamer inzake beleidsnotitie 'Nederland-China: een nieuwe balans'

De commissie besluit de behandeling van de beleidsnotitie in de Tweede Kamer en het AIV-advies over versterking van het EU-optreden richting China en de rol van Nederland af te wachten alvorens te besluiten over behandeling van de beleidsnotitie.

3.
35.131, B

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister voor Buitenlandse Zaken en Handel inzake Voorstellen voor een besluit inzake een investeringsbeschermingsovereenkomst en een vrijhandelsovereenkomst van de EU met Vietnam

De griffie zal vandaag nagaan of de fractie van PvdD nader schriftelijk overleg wenst. De commissie besluit met dit voorbehoud om de brief van de regering van 17 mei jl. voor kennisgeving aan te nemen.

4.
21.501-02, AQ

Brief van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking inzake geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken Handel van 27 mei 2019; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen.

5.
Rondvraag

De commissie neemt afscheid van de commissievoorzitter en bedankt haar voor de wijze waarop zij invulling heeft gegeven aan het voorzitterschap van de commissie BDO.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk