Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 18 juni 2019
1.
34687

Wijziging Handelsregisterwet 2007 en regelen van enkele andere aan het handelsregister gerelateerde onderwerpen

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.

2.
Advies van de Autoriteit Persoonsgegevens inzake verstrekking van gegevens uit het handelsregister

Brief van de staatssecretaris van EZK van 28 mei 2019 (32761, A)

De commissie neemt met instemming kennis van het voornemen van de staatssecretaris van EZK de Kamer op de hoogte te houden over het vervolg van de gesprekken met de Kamer van Koophandel als uitvoerder van de Handelsregisterwet 2007, waarin wordt bezien of een verdere beperking op de verwerking van de persoonsgegevens een wenselijk perspectief is. De commissie besluit de staatssecretaris hierover een brief te sturen.

3.
E190003 - Discussienota over een duurzamer Europa tegen 2030

Antwoord van de Europese Commissie inzake politiek dialoog over de discussienota: "Naar een duurzaam Europa in 2030'' (35150, C)

De commissie besluit op 2 juli 2019 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg met de Europese Commissie.

4.
Mededelingen en informatie

De commissie besluit kennismakingsgesprekken te houden met de minister en staatssecretaris van EZK en met de minister van LNV. Zij verzoekt de commissiestaf contact op te nemen met de ministeries en een voorstel te doen voor data waarop deze gesprekken kunnen plaatsvinden. De commissie besluit in een volgende vergadering een lijst met onderwerpen op te stellen die de commissie zou willen behandelen tijdens deze gesprekken.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer