Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 18 juni 2019
1.
35110

Wet fiscale arbitrage

De commissie besluit het agendapunt aan te houden tot de vergadering van dinsdag 25 juni 2019.

2.
Planning Algemene Financiële Beschouwingen en behandeling pakket Belastingplan 2020

De commissie besluit het door de voorgaande commissie Financiën voorgestelde behandeltijdpad voor de Algemene Financiële Beschouwingen en het Belastingplan 2020 te bevestigen, met die kanttekening dat gelegenheid wordt ingeruimd om de belastingwetsvoorstellen te zijner tijd in twee rondes schriftelijk te behandelen.
Dit betekent dat de AFB zullen plaatsvinden op 19 november 2019. Het pakket Belastingplan wordt, na een technische briefing op 18 november 2019 op 19 november 2019 in procedure genomen, waarna de commissie op 26 november 2019 voorlopig verslag uitbrengt en op 3 december 2019 het verslag uitbrengt. De plenaire beraadslagingen blijven - onder voorbehoud van tijdige afronding van de schriftelijke behandeling - voorzien voor 9 en 10 december 2019.

3.
35026, N

Fiscale beleidsagenda 2019

De commissie besluit de staatssecretaris van Financiën uit te nodigen voor een kennismakingsgesprek - bij voorkeur nog plaats te vinden voor het zomerreces - en de Fiscale beleidsagenda 2019 (35026, N) bij dit gesprek te betrekken.

4.
21.501-07, AK

verslag van de Eurogroep en Ecofin van 16 en 17 mei 2019

De commissie neemt kennis van het verslag van de vergadering van de Eurogroep en Ecofinraad van 16 en 17 mei jl. en besluit naar aanleiding hiervan om de minister van Financiën uit te nodigen voor een kennismakingsgesprek, waarbij ook de toekomst van de Economische en Monetaire Unie (EMU) aan de orde zal komen. Het gesprek zal bij voorkeur nog voor het zomerreces of direct hierna plaatsvinden.

5.
21.501-07, AL + AM en 'Deepening Europe's Economic Monetary Union', Communicatie van de Europese Commissie

geannoteerde agenda voor de Eurogroep en Ecofinraad van 13 en 14 juni 2019 en communicatie van de Europese Commissie ter voorbereiding op de Eurotop

De commissie neemt kennis van de geannoteerde agenda van de Eurogroep en Ecofinraad van 13 en 14 juni jl. en besluit naar aanleiding hiervan om het onderwerp 'de toekomst van de EMU' te betrekken bij een kennismakingsgesprek met de minister van Financiën.

6.
Mededelingen en informatie

De commissie besluit om de zogenoemde 'termijnbrief' van 7 juni 2019 nogmaals toe te voegen aan de agenda van de commissievergadering van volgende week.

7.
Rondvraag

De commissie reageert positief op het voorstel van het lid Vendrik (GroenLinks) om de Algemene Rekenkamer uit te nodigen voor een technische briefing over het recente rapport 'Toeslagen terugbetalen'.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren