Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 18 juni 2019
1. E160024

Voorstel voor een verordening betreffende de bevoegdheid, de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken, inzake de ouderlijke verantwoordelijkheden en inzake internationale kinderontvoering

De commissie besluit de Kamer te adviseren om in te stemmen met het verlenen van medewerking voor de totstandkoming van de herziening van Verordening Brussel II-bis, waarvan de tekst is weergegeven in raadsdocument 8214/19.

2. E180019 - VN Vluchtelingencompact

34964, K - Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking inzake het VN Vluchtelingencompact

De leden van de PVV-fractie (Van Hattem) maken kenbaar nadere vragen te willen stellen over het VN Vluchtelingencompact. Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt op 2 juli 2019 geleverd.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren