Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 18 juni 2019




Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E160024 - Voorstel voor een verordening betreffende de bevoegdheid, de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken, inzake de ouderlijke verantwoordelijkheden en inzake internationale kinderontvoering

- E160024

Voorstel voor een verordening betreffende de bevoegdheid, de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken, inzake de ouderlijke verantwoordelijkheden en inzake internationale kinderontvoering

De commissie besluit de Kamer te adviseren om in te stemmen met het verlenen van medewerking voor de totstandkoming van de herziening van Verordening Brussel II-bis, waarvan de tekst is weergegeven in raadsdocument 8214/19.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren