Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 18 juni 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E190005 - Aanbeveling betreffende een Europees uitwisselingsformaat voor elektronische patiëntendossiers

- Aanbeveling Europees uitwisselingsformaat elektronisch patiëntendossier

Brief van de minister voor Medische Zorg en Sport van 29 mei 2019 (verslag schriftelijk overleg; 27529, J)

De commissie besluit op 2 juli 2019 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer