Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 2 juli 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E190003 - Discussienota naar een duurzamer Europa in 2030

-
E190003 - Discussienota over een duurzamer Europa tegen 2030

Nader schriftelijk overleg met de Europese Commissie inzake politiek dialoog over de discussienota: "Naar een duurzaam Europa in 2030'' (35150, C)

Inbreng voor nader schriftelijk overleg met de Europese Commissie wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Kluit) en Partij voor de Dieren (Teunissen). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer