Korte aantekeningen vergadering commissies Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Justitie en Veiligheid (J&V) van 2 juli 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier JBZ-Raad (32.317)

-
32.317, KC

Brief van de minister van Justitie en Veiligheid, de minister voor Rechtsbescherming en de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid inzake Verslag van de JBZ-Raad op 6-7 juni 2019 te Luxemburg; JBZ-Raad

De commissies besluiten het verslag van de JBZ-Raad van 6-7 juni 2019 (EK 32.317, KC) voor wat betreft de onderwerpen die de beide commissies raken voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren