Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 10 september 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E190009 - Commissiemededeling: Energie-Unie - De grondslag voor een geslaagde energietransitie

-
E190009

Commissiemededeling Energie-unie - De basis leggen voor een succesvolle transitie naar schone energie

De commissie besluit geen inbreng voor schriftelijk overleg te leveren naar aanleiding van deze commissiemededeling. Voorts besluit de commissie het onderwerp Het Europees beleid ten opzichte van de Energie-unie en Klimaat te betrekken bij de discussie inzake de behandeling van het Klimaatakkoord.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer