Korte aantekeningen vergadering Commissies Justitie en Veiligheid (J&V), Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 24 september 2019
1.
E180014

Commissiemededeling inzake een Europese benadering voor de bestrijding van online desinformatie

De commissies besluiten op 15 oktober 2019 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren