Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 8 oktober 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E160024 - Voorstel voor een verordening betreffende de bevoegdheid, de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken, inzake de ouderlijke verantwoordelijkheden en inzake internationale kinderontvoering

- Halfjaarlijks Toezeggingenrappel

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Buitenlandse Zaken inzake de halfjaarlijkse stand van zaken van de toezeggingen die door de bewindspersonen aan de Eerste Kamer zijn gedaan; Begrotingsstaat Buitenlandse Zaken 2019

De commissie stemt in met de conceptcommissiebrief inzake de beantwoording van het toezeggingenrappel.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman