Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 5 november 2019
1.
31066, I

Tweede voortgangsrapportage op het Jaarplan 2019 van de Belastingdienst

De commissie besluit, na een nabeschouwing van het mondelinge overleg van 29 oktober jl., dat de woordvoerders de tweede voortgangsrapportage - desgewenst - kunnen betrekken bij de behandeling van het Pakket Belastingplan 2020 en in algemene zin bij de Algemene financiële beschouwingen van 19 november 2019.

2.
21.501-07, AW

Brief van de minister van Financiën inzake verslag Eurogroep en Ecofinraad van 9 en 10 oktober 2019 te Luxemburg; Raad voor Economische en Financiële Zaken

De commissie besluit dat woordvoerders - desgewenst - het verslag van de Eurogroep en Ecofinraad van 9 en 10 oktober en de geannoteerde agenda van de Eurogroep en Ecofinraad van 7 en 9 november kunnen betrekken bij de Algemene financiële beschouwingen van 19 november 2019.

3.
Mededelingen en informatie

Het lid Essers (CDA) vraagt naar de antwoordbrief van de schriftelijke vragen inzake de verbetering van de giftenaftrek en de regeling ANBI’s en SBBI’s. De staf zal navraag doen bij het ministerie van Financiën.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren