Korte aantekeningen vergadering commissies Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Justitie en Veiligheid (J&V) van 26 november 2019
1.
35210 VI

Wijziging begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2019 (voorjaarsnota)

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van FVD (Cliteur) en PVV (Van Hattem).

2.
33.709, AQ

Brief van de minister van Justitie en Veiligheid inzake derde voortgangsrapportage Europees Openbaar Ministerie; EU voorstel: Verordening oprichting Europees openbaar ministerie COM(2013)534

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van PVV (Van Hattem). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissies worden voorgelegd.

3.
32.317, KK

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van GroenLinks (Karimi). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissies worden voorgelegd.

4.
32317, KL

Brief van de ministers van Justitie en Veiligheid en voor Rechtsbescherming en de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid inzake geannoteerde agenda JBZ-raad 2-3 december 2019; JBZ-Raad

Het lid Veldhoen (GroenLinks) geeft aan inbreng voor schriftelijk overleg te willen leveren. De commissies besluiten inbreng voor schriftelijk overleg op 10 december 2019 te leveren.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren