Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering Commissies Justitie en Veiligheid (J&V), Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 17 december 2019
1.
E180014

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de bestrijding van online-desinformatie; EU-voorstel: Commissiemededeling inzake een Europese benadering voor de bestrijding van online desinformatie COM(2018)236

De commissies besluiten dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen wanneer de Europese Commissie een reactie heeft gegeven op de vragen van deze commissies in hun brief van 28 oktober 2019 over de mededeling. Indien de Europese Commissie de reactie niet voor 28 januari 2020 heeft toegezonden, zullen de commissies op 4 februari 2020 bezien of het schriftelijk overleg met de minister van BZK dan al vervolgd zal worden.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren