Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 4 februari 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E200002 - Werkprogramma 2020 van de Europese Commissie

-
Planning prioritaire selectie Werkprogramma Europese Commissie 2020

Werkprogramma 2020 van de Europese Commissie

De commissie stemt ermee in dat een notitie met de inrichting en planning van de selectie door achtereenvolgens fracties en Kamercommissies uit het Werkprogramma 2020 van de Europese Commissie wordt doorgeleid naar het College van Senioren ter vaststelling in de plenaire vergadering.