Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 10 maart 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Toekomst financiële sector (32.013)

- Rapport bankenresolutie in Nederland

Inbreng ten behoeve van schriftelijk overleg met de minister van Financiën wordt geleverd door de fracties van VVD (Geerdink) en FVD (Frentrop) gezamenlijk en GroenLinks (Karimi).


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren