Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 12 mei 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E200002 - Werkprogramma 2020 van de Europese Commissie

-
EK 35.403, B

Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake aanpassing Commissiewerkprogramma 2020; Staat van de Europese Unie 2020

De commissie besluit de brief inzake aanpassing Commissiewerkprogramma 2020 (EK 35.403, B) voor kennisgeving aan te nemen. De commissie zal het aangepaste werkprogramma, alsmede de Staat van de Europese Unie 2020 bij publicatie ter bespreking in de commissie agenderen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman