Korte aantekeningen vergadering commissies Europese Zaken (EUZA) en Justitie en Veiligheid (J&V) van 26 mei 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier EU en de rechtsstaat (35.295)

- 35.295 EK, F

Brief van de ministers van Buitenlandse Zaken en van Justitie en Veiligheid, de ministers voor Rechtsbescherming en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media inzake Nederlandse inzending EU-toetsingscyclus voor de rechtsstaat; EU en de rechtsstaat

De commissies besluiten gelegenheid te bieden om in schriftelijk overleg met de regering te treden over de brief inzake Nederlandse inzending EU-toetsingscyclus voor de rechtsstaat. De inbrengdatum is vastgesteld op 9 juni 2020.

- Rechtsstatelijkheid in de EU

De commissies besluiten om de brief van de Hongaarse parlementsvoorzitter, László Kövér, van 9 april 2020 inzake een verantwoording van de Hongaarse wetgeving ter bestrijding van het coronavirusinzake en de kabinetsappreciatie van 19 mei jl. hiervan in behandeling te nemen en besluiten om op 9 juni gelegenheid te bieden voor inbreng voor schriftelijke overleg met de regering.


De griffier voor deze vergadering,
Fred Bergman