Korte aantekeningen vergadering commissies Europese Zaken (EUZA) en Justitie en Veiligheid (J&V) van 9 juni 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier EU en de rechtsstaat (35.295)

- 35.295 EK, F

Brief van de ministers van Buitenlandse Zaken en van Justitie en Veiligheid, de ministers voor Rechtsbescherming en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media inzake Nederlandse inzending EU-toetsingscyclus voor de rechtsstaat; EU en de rechtsstaat

De leden van de fracties van CDA (Rombouts) en GroenLinks (Veldhoen) leveren inbreng voor schriftelijk overleg met de regering.

- Rechtsstatelijkheid in de EU

Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake afschrift verzoek Tweede Kamer kabinetsreactie over de maatregelen voor insluiting van het Coronavirus in Hongarije; EU en de rechtsstaat

De leden van de fracties van GroenLinks (Karimi) en SGP (Van Dijk) leveren inbreng voor schriftelijk overleg met de regering. Een meerderheid in de commissies verzoekt - op initiatief van de leden van de fractie van de PvdA (Koole) - in de conceptbrief tevens instemming tot uitdrukking te brengen met de Nederlandse kabinetsappreciatie ten aanzien van de maatregelen in het kader van de bestrijding van het Coronavirus in Hongarije. De conceptbrief wordt ter fiattering voorgelegd aan de commissies. Het lid Stienen (D66) meldt dat zij binnenkort in het het kader van de PACE spreekt met een vertegenwoordiger van de Hongaarse overheid.


De griffier voor deze vergadering,
Fred Bergman