Korte aantekeningen vergadering commissies Europese Zaken (EUZA) en Justitie en Veiligheid (J&V) van 16 juni 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier EU en de rechtsstaat (35.295)

- 35.295 EK, F

Brief van de ministers van Buitenlandse Zaken en van Justitie en Veiligheid, de ministers voor Rechtsbescherming en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media inzake Nederlandse inzending EU-toetsingscyclus voor de rechtsstaat; EU en de rechtsstaat

De leden van de fractie van de PvdA sluiten zich aan bij de vragen van de leden van de fracties van GroenLinks en van CDA in de brief. De leden fractie van FVD sluiten zich aan bij de vraag van de leden van de fractie van het CDA. Overigens wordt de brief ongewijzigd vastgesteld.

- Rechtsstatelijkheid in de EU

Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake afschrift verzoek Tweede Kamer kabinetsreactie over de maatregelen voor insluiting van het Coronavirus in Hongarije; EU en de rechtsstaat

De leden van de fractie van FVD sluiten zich aan bij de vragen van de leden van de fractie van SGP. De leden van de fractie van GroenLinks bezien of zij hun vragen aanpassen naar aanleiding van nieuwe ontwikkelingen. De leden van de fractie van de PvdA sluiten zich aan bij de vragen van GroenLinks. Overigens wordt de brief ongewijzigd vastgesteld.


De griffier voor deze vergadering,
Fred Bergman