Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 7 juli 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken (21.501-02)

-
21.501-02, BW

Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake geannoteerde agenda videoconferentie Raad Algemene Zaken van 15 juli 2020; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

De commissie neemt kennis van de geannoteerde agenda van de RAZ van 15 juli 2020.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman