Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 8 september 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E200009 - Commissiemededeling: EU-strategie inzake de rechten van slachtoffers (2020-2025)

-
E200009

Commissiemedeling: EU-strategie inzake de rechten van slachtoffers (2020-2025)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (De Boer), D66 (Dittrich) en SP (Janssen). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren