Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 6 oktober 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken (21.501-02)

-
21.501-02

Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken van 13 oktober 2020; Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake verslag Raad Algemene Zaken van 22 september 2020; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

De commissie neemt kennis van het verslag van 22 september en van de geannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken van 13 oktober 2020. De door de minister aangekondigde kabinetsappreciatie over de rechtsstatelijke conditionaliteit wordt door de staf per mail gezonden aan de leden commissies voor Europese Zaken en Financiën.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman