Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 6 oktober 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E120047 - Voorstel voor richtlijn tot verbetering van de genderbalans in niet-uitvoerende bestuursfuncties van beursgenoteerde ondernemingen

- 21.501-31, AB

Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid inzake geannoteerde agenda informele Raad WSBVC van 13 oktober 2020; Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken

De commissie besluit de geannoteerde agenda informele WSBVC-Raad (21.501-31, AB) voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren