Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 13 oktober 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken (21.501-02)

-
Kabinetsinzet in de EU Trade Policy Review

Brief van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking inzake Kabinetsinzet in de EU Trade Policy Review; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk