Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 10 november 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E200018 - Commissiemededeling voor een migratie- en asielpact

-
Nieuw asiel- en migratiepact

De commissie besluit alle voorstellen in het asiel- en migratiepact in behandeling te nemen. Wat betreft de wijze van behandeling besluit de commissie het volgende:
- op zeer korte termijn, in ieder geval voor de JBZ-Raad van 3-4 december 2020, een mondeling overleg met de staatssecretaris van J&V over het Europees asiel- en migratiepact in te plannen;
- op korte termijn tevens een technische briefing te houden met de Europese Commissie over dit onderwerp;
- vervolgens op de wat langere termijn een deskundigenbijeenkomst over dit asiel- en migratiepact te organiseren;
- inbreng voor schriftelijk overleg in te plannen na het mondeling overleg met de staatssecretaris van J&V.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren