Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 24 november 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E200025 - Commissiemededeling: Het uitbreidingsbeleid van de EU voor 2020

-
E200025

Commissiemededeling: Het uitbreidingsbeleid van de EU voor 2020

De fractie van FVD (Van Wely) levert inbreng voor schriftelijk overleg.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman