Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 24 november 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E200009 - Commissiemededeling: EU-strategie inzake de rechten van slachtoffers (2020-2025)

-
E200009

Commissiemededeling: EU-strategie inzake de rechten van slachtoffers (2020-2025)

De commissie besluit de brief van de minister voor Rechtsbescherming, d.d. 18 november 2020, te betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel Wet uitbreiding slachtofferrechten (35349).


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren