Korte aantekeningen vergadering commissies Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 24 november 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E200026 - Commissiemededeling: Een Unie van gelijkheid: strategie voor gelijkheid van lhbtiq'ers 2020-2025

-
E200026 - Mededeling van de Europese Commissie over de LGBTIQ-strategie

Commissiemededeling: Een Unie van gelijkheid: strategie voor gelijkheid van lhbtiq'ers 2020-2025

De commissies besluiten dat de mededeling enkel door de commissie OCW behandeld zal worden. Het leveren van inbreng wordt op verzoek van de D66-fractie aangehouden tot 1 december 2020. De fracties van GroenLinks en PVV geven reeds aan inbreng te willen leveren.


De griffier voor deze vergadering,
Fred Bergman