Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 1 december 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E200026 - Commissiemededeling: Een Unie van gelijkheid: strategie voor gelijkheid van lhbtiq'ers 2020-2025

-
E200026

Commissiemededeling: Een Unie van gelijkheid: strategie voor gelijkheid van lhbtiq'ers 2020-2025

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Ganzevoort), D66 (Stienen), PVV (Van Kesteren) en SGP (Schalk).


De griffier van de commissie,
Fred Bergman