Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 1 december 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E210001 - Commissiemededeling - Actieplan voor integratie en inclusie 2021-2027

-
COM(2020) 758 - EU-actieplan inzake integratie en inclusie

De commissie besluit de procedure aan te houden tot 12 januari 2021. Op die datum kunnen fracties desgewenst al inbreng leveren. De staf gaat na of het actieplan samen met de commissie SZW moet worden opgepakt.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman