Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 8 december 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E200009 - Commissiemededeling: EU-strategie inzake de rechten van slachtoffers (2020-2025)

-
E200009

Brief van de vicevoorzitter van de Europese Commissie en het lid van het Europese Commissie inzake antwoorden EU-strategie rechten van slachtoffers (2020-2025); EU-voorstel: Commissiemededeling EU-strategie inzake de rechten van slachtoffers (2020-2025)

De commissie besluit de brief van de Europese Commissie, d.d. 30 november 2020, te betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel Wet uitbreiding slachtofferrechten (35349).


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren