Korte aantekeningen vergadering commissies Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Justitie en Veiligheid (J&V) van 15 december 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E200022 - Voorstel voor een verordening betreffende de aanpak van crisis- en overmachtsituaties op het gebied van migratie en asiel

-
32.317, LO

Brief van de minister en de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid inzake verslag van de informele JBZ-Raad van 13 november 2020; JBZ-Raad

De commissies zien af van inbreng voor schriftelijk overleg. Het verslag van de informele JBZ-Raad van 13 november 2020 (32.317, LO) wordt voor kennisgeving aangenomen.


De griffier voor deze vergadering,
Fred Bergman