Korte aantekeningen vergadering commissies Europese Zaken (EUZA) en Justitie en Veiligheid (J&V) van 12 januari 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier EU en de rechtsstaat (35.295)

- 35 295, L

Brief van de Eurocommissaris voor Justitie inzake het Europese rechtsstaatsmechanisme; EU en de rechtsstaat

De commissies besluiten de brief van de Europese Commissie inzake het Europese rechtsstaatmechanisme (35 295, L) voor kennisgeving aan te nemen.

- Kabinetsreactie op het overzichtsrapport van Universiteit Utrecht over de rechtsstatelijkheid van de EU

EU en de rechtsstaat

De commissies besluiten het agendapunt aan te houden tot na het Algemeen Overleg van de Tweede Kamer over Rechtsstatelijke ontwikkelingen in de Europese Unie, ingepland op 27 januari 2021.


De griffier voor deze vergadering,
Fred Bergman