Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 12 januari 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E200010 - Commissiemededeling: EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030 - De natuur terug in ons leven brengen

-
Biodiversiteitsstrategie en “van boer tot bord”-strategie van de Europese Commissie

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de leden Kluit (GroenLinks) en Teunissen (PvdD). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer