Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 9 februari 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E200023 - Gewijzigd voorstel voor een Verordening betreffende de instelling van “Eurodac” voor de vergelijking van biometrische gegevens ten behoeve van een doeltreffende toepassing van de Verordening betreffende asiel- en migratiebeheer en van de Hervestigingsverordening

-
Europees Migratie- en Asielpact

Commissiemededeling voor een migratie- en asielpact

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door het lid Van Hattem (PVV). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd. De commissie besluit, op verzoek van een aantal leden, inbreng voor schriftelijk overleg opnieuw te agenderen na de deskundigenbijeenkomsten inzake het Europees migratie- en asielpact, die plaatsvinden op 2 maart en 23 maart 2021.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren