Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 23 februari 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E210006 - Commissiemededeling: Evaluatie van het handelsbeleid

-
COM(2021)66 - Commissiemededeling inzake herziening handelsbeleid

De commissie besluit het BNC-fiche af te wachten, alvorens deze commissiemededeling opnieuw te agenderen.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk