Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 9 maart 2021
1.
E200014

Vaststelling conceptprioriteitenlijst Europees Werkprogramma 2021

De commissie stemt in met doorgeleiding van de conceptprioriteitenlijst naar de plenaire vergadering, zodat deze desgewenst kan worden vastgesteld als Europees werkprogramma 2021 van de Eerste Kamer.

2.
35.508 EK, D

Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake gezamenlijke verklaring Conferentie over de Toekomst van Europa; Conferentie over de Toekomst van Europa

De commissie neemt kennis van de brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake gezamenlijke verklaring Conferentie over de Toekomst van Europa (35508, D) en besluit deze opnieuw te agenderen zodra het antwoord van de minister op de commissiebrief d.d. 2 maart jl. over de uitvoering van de motie van het lid Koole c.s. 35.403, G is ontvangen.

3.
21.501-20 EK, BP

Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake verslag informele videoconferenties Europese Raad van 25 en 26 februari 2021; Europese Raad

De commissie neemt kennis van het verslag van de informele videoconferenties van de Europese Raad van 25 en 26 februari 2021.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman