Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 16 maart 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier EU-voorstel: Gezamenlijke Mededeling inzake het EU-Genderactieplan (GAP) III (35.697)

- E200028

Gezamenlijke mededeling: EU-genderactieplan (GAP) III

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van D66 (Stienen). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk