Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 23 maart 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E200026 - Commissiemededeling: Een Unie van gelijkheid: strategie voor gelijkheid van lhbtiq'ers 2020-2025

-
E200026 - Mededeling van de Europese Commissie over de LHBTIQ-strategie

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van OCW over de Commissiemededeling inzake een Unie van gelijkheid: strategie voor gelijkheid van lhbtiq'ers 2020-2025; Commissiemededeling: Een Unie van gelijkheid: strategie voor gelijkheid van lhbtiq'ers 2020-2025 (COM(2020) 698)

De commissie besluit de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 18 maart 2021 (35662, B) voor kennisgeving aan te nemen.

Het lid Ganzevoort (GroenLinks) meldt in het kader van de Gedragscode integriteit Eerste Kamer dat hij beroepsmatig betrokken is bij het in de brief genoemde onderzoek naar de opvang en begeleiding van LHBTI-asielzoekers en bekeerlingen dat wordt uitgevoerd door het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC).


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra