Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 23 maart 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier EU-voorstel: Een farmaceutische strategie voor Europa (35.736)

- E210002 - Commissiemededeling: Een farmaceutische strategie voor Europa

Verslag schriftelijk overleg (35736, A)

De commissie besluit de Commissiemededeling: Een farmaceutische strategie voor Europa na ontvangst van de toegezegde uitkomsten van de rondetafelgesprekken over leveringszekerheid, opnieuw te agenderen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer