Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 20 april 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E210008 - Gezamenlijke Mededeling: Stand van de politieke, economische en handelsbetrekkingen tussen de EU en Turkije

-
Mededelingen en informatie

Op verzoek van het lid Karimi (GroenLinks) wordt de gezamenlijke mededeling 'State of play of EU-Turkey political, economic and trade relations', JOIN(2021)8/F2 bij een eerstvolgende vergadering in de verantwoordelijke Kamercommissie geagendeerd.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman