Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 20 april 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E200022 - Voorstel voor een verordening betreffende de aanpak van crisis- en overmachtsituaties op het gebied van migratie en asiel

-
Europees migratie- en asielpact

N.a.v. de verslagen van de deskundigenbijeenkomsten inzake het migratie- en asielpact d.d. 2 en 23 maart 2021

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt heden geleverd door de leden Adriaansens (VVD), Karimi (GroenLinks) en Vos (PvdA) gezamenlijk, Stienen (D66), Van Hattem (PVV) en Talsma (ChristenUnie). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren