Korte aantekeningen vergadering commissies Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Justitie en Veiligheid (J&V) van 20 april 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E210013 - Voorstel voor een verordening betreffende een eengemaakte markt voor digitale diensten

-
COM(2020)825

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende een eengemaakte markt voor digitale diensten (wet inzake digitale diensten) en tot wijziging van Richtlijn 2000/31/EG

De commissies besluiten het voorstel COM(2020)825 in behandeling te nemen en om op 1 juni 2021 gelegenheid te geven voor het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg. Het lid Karimi (GroenLinks) vraagt naar de status van behandeling van het voorstel bij de Tweede Kamer. De griffie zal de commissies hier nog (per e-mail) over informeren.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren